גישור, חיבור ודיאלוג בין דורי

בעת קונפליקט, מתח ואף ניתוק עם מי מבני המשפחה, בצומת/אתגר משפחתי בכלל ובעת תמיכה וליווי במי מיקרנו, נוצרת הזדמנות בתהליך קצר, ממוקד ומקצועי לייצר הידברות ושותפות מחוללת שינוי, לטובת כל השותפים במשפחה.

החברה הישראלית, והעולם כולו, עוברים תהליך דרמטי של הזדקנות. הריבוי באוכלוסייה המבוגרת והארכת תוחלת החיים מביאים לעלייה במשך השנים של סיוע וטיפול של בני המשפחה. נסיבות אלה טומנות בחובן פוטנציאל גדול למחלוקות הנובעות או קשורות בתחומי החיים השונים, והן מתעצמות בקונטקסט של הגיל השלישי.

במקביל, אנו חווים במאה ה- 21 תהליך של גלובליזציה, בה בני משפחה נמצאים רחוק מהוריהם/יקירים ולעיתים מעבר לים, בנוסף שעות העבודה ומטלות היום יום הרבים חוסר פניות לתהליכי למידה ומניעה וכך נוצרים קונפליקטים המקשים על כלל בני המשפחה, יוצרים מתחים, ריחוק ולעיתים גם ניתוק והחרמה.

גורם נוסף שהוא תוצר של הארכת תוחלת החיים הוא משפחה בת ארבע דורות ואף יותר, בה ישנם דעות, אינטרסים ,התנהלות רגשית שונה אצל כל אחד ואחת מבני המשפחה הגרעינית והמשפחה המורחבת.

זו בהחלט יכולה להיות הזדמנות לשותפות, שחרור רגשות תקועים מהעבר תוך הסתכלות על כאן ועכשיו עם אופק קדימה.

גישור הוא הליך פתרון סכסוכים בו הצדדים באים מרצונם לפתור קשיים בין אישיים בכלל ובמשפחה בפרט, בעזרת מגשר, בדרך של הקשבה, הדברות ישירה ובהסכמה בין הצדדים המעורבים בסכסוך. הליך הגישור הוא ההליך המומלץ לאנשים שנמצאים בסכסוך ורוצים להימנע מהמשך המצב המעיק אישית ומשפחתית, ללא ביורוקרטיה בזמן קצר וזול.

מאפייני הצדדים טרום תהליך הגישור:

  • קיומה של מחלוקת, הנובעת מעמדות מנוגדות בין צדדים שונים.
  • רצונם החופשי של הצדדים למצוא פתרון חיובי לבעיותיהם ולהסכים לשוחח עליהן.
  • מוכנות הצדדים להגיע לפתרון זה בעזרתו של גורם עצמאי ונייטרלי.
  • כוונת הצדדים להגיע להסכם יציב, עם תוצאות ארוכות טווח.

בהתקיים תנאים אלו ניתן להתחיל בהליך הגישור משפחתי. הגישור מתאפיין בפשטות ההליך, ובראייה הרחבה של האינטרסים של הצדדים, במקום ראייה צרה של סכסוך המובא להכרעה בלבד. המגשר מנסה להביא להסדר בצורה פעילה, בהסכמת הצדדים, ואין לו סמכות לכפות פתרון. בכך שונה הגישור ממרבית השיטות (האלטרנטיביות והאחרות) לפתרון סכסוכים

WhatsApp chat
Call Now Button דילוג לתוכן